Tina utför IPL-behandling för skin rejuvenation

Kärlbehandlingar

Vi hjälper dig bland annat med att behandla hudrodnader, ytliga blodkärl och vaskulära förändringar. Här kan du läsa lite mer om hur våra behandlingar fungerar - du är naturligtvis varmt välkommen att kontakta oss om du behöver mer information.

Boka nu

Vi hjälper till vid hudrodnader, ytliga blodkärl och vaskulära förändringar

Vid behandling av hudrodnader används våglängder som söker sig till hemoglobinet i blodet. Ljuset går ner till önskat djup i huden och omvandlas där till värmeenergi. Där värms blodkärlet upp utan att skada närliggande vävnad. Koagulering av kärlväggarnas celler sker vid ca 65 grader C. 

När ser man effekten av en behandling?
Beroende på om det är mindre eller större ytliga kärl behöver kroppen olika tid på sig att ta hand om de koagulerade restprodukterna. 
Vid mindre kärl ses effekten ofta omedelbart genom att de ytliga blodkärlen drar ihop sig och blir osynliga.

Antal behandlingar

Antalet behandlingar som behövs beror både på blodkärlets placering och hur det blodkärl som skall behandlas ser ut. I normalfallet brukar det krävas mellan en till tre behandlingar. Dessa sker med cirka en månads mellanrum.

Att tänka på

Det är viktigt att undvika solbränna (sol, solarium eller brun-utan-sol-krämer) före och under behandlingsperioden. Efter behandlingen bör du undvika solexponering i 30 dagar. Använd solskydd (minst SPF 30) om solexponering inte kan undvikas.